පමා වී ආ වසන්තය.....

1 comment:

  1. පමා වෙලා ආවත් ඉක්මනට ඇවිත් ගියා.හබැයි result එද්දි වසන්තය ග්‍රිෂ්මයක් වෙයිද.........?

    ReplyDelete

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...