සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

කෝටි දෙකක මහ සෙනඟක්
මුලු රටක්  
එකම මොහොතක 
වැඩ නවත්තා, 
එකම මොහොතක 
කති බොති වැඩෙහි යෙදෙති. 
මේ අරුමයම නොවෙද 
සැබෑම
"සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්ද"


අලුත් අවුරුද්දේ අර්ථය එකමුතුකමයි, 
එක්වෙමු අලුත් අවුරුද්ද අරුත් ගන්වමු....


සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

No comments:

Post a Comment

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...