සරසවිය..දේශන ශාලා වල
පුස්ථකාලෙ මහ පොත් අතර
අපි
සරසවි ජීවිතය හොයනව
ඒත් සරසවි ජීවිතය
මැට්ටෙ, වලේ, තනි ගස් පෙල යට
අපි එනකම්
තාමත් මග බලාගෙන ඉන්නවා...

No comments:

Post a Comment

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...