පෙර දින

පෙර දින උන්නා මගෙ දිවියම වී නිබඳව පෙම් බස් මුමුනාලා,
ඇයි මේ දුක දී වෙන් වන්නේ අද මා සිත හොඳටම රිදවාලා,
වරදක් උනාදනොදනිමි මා නම් නැත ඔබ කිසිදින හඬවාලා
හමු උන තැනින්ම වෙන් වී යමු අපි දෙනෙතේ කඳුලැලි පිස දමලා

සඳ උන් තැන අද සඳ නැත අහසේ
අප උන්තැන අද අප නැතුවා සේ
කඳුලුයි සැම විට රැඳුනෙම දෑසේ
තවමත් සුවඳයි ඔබ මට පෙර සේ

ඔබ ගිය තැනින්ම ලෝකය නැවතී
හැකිනම් හිරු සඳු ලොවට කියාවී
නැතිමුත් කිසි දින ඔබ මට අයිතී
තවමත් ඔබමයි මගේ කුමාරී

No comments:

Post a Comment

ගොඩාක් අවිවේකියි කියල දන්නව. ඒත් පුංචි comment එකක් දාල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් පිං.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...